Magyar Reprográfiai Szövetség
honlap tagnévsor szabályzatok beszámoló képviseleti szerződések linkek
emailenglish version

A Magyar Reprográfiai Szövetség a 2024. évben a 2023. évre kihirdetett díjszabását alkalmazza a 2016. év XCIII. törvény 156. § (2) bekezdése alapján.

*

Magyar Reprográfiai Szövetség közleménye a fénymásolással, vagy más hasonló módon reprográfiára szolgáló eszközökkel történő többszörözés után járó (reprográfiai) jogdíjakról

A Magyar Reprográfiai Szövetség a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény (Kjkt.) 57-58. paragrafusaiban foglaltak, valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 21. § (1), (2), (4), (5) bekezdése, és a 22. § (1) és (2) bekezdése alapján, reprográfiával sokszorosított szerzői művek magáncélú másolására tekintettel az alábbi jogdíjakat állapítja meg.

I. Fejezet

A reprográfiára szolgáló készülékek körének meghatározásáról szóló 158/2000. (IX. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) mellékletében felsorolt reprográfiára szolgáló készülék gyártása, illetve behozatala után készülékenként járó díjat az alábbi személy a következő határidőn belül köteles megfizetni:
- a reprográfiára szolgáló készülék belföldi gyártása esetén a készülék gyártója, a forgalomba hozataltól vagy – ha ez a korábbi – a forgalomba hozatali céllal történő raktáron tartás megkezdésétől számított 8 napon belül,
- a reprográfiára szolgáló készülék külföldi gyártása esetén a jogszabály szerint vámfizetésre kötelezett személy, a vámkezelés befejezésétől számított 8 napon belül,
- a reprográfiára szolgáló készülék külföldi gyártása esetén, ha a behozatal nem jár vámfizetési kötelezettséggel: a készüléket belföldön először forgalomba hozó személy (vele egyetemlegesen az országba behozó személy), a forgalomba hozataltól vagy – ha ez a korábbi – a forgalomba hozatali céllal történő raktáron tartás megkezdésétől számított 8 napon belül.

1. Fénymásoló és egyéb másoló berendezések behozatala vagy belföldi gyártása esetén:
a fizetendő jogdíj a készülék beszerzési árának, illetve gyártói kibocsátási árának 2%-a.

2. Nyomtató berendezések behozatala vagy belföldi gyártása esetén:
a fizetendő jogdíj a készülék beszerzési árának, illetve gyártói kibocsátási árának 2%-a.

3. Összetett gépek, multifunkciós berendezések behozatala vagy belföldi gyártása esetén:
a fizetendő jogdíj a készülék beszerzési árának, illetve gyártói kibocsátási árának 2%-a.

II. Fejezet

A Rendeletben felsorolt, reprográfiára szolgáló készüléket ellenérték fejében üzemeltető személy, az alábbi díjat köteles megfizetni készülékenként és havonta.

1. Fénymásoló, nyomtató üzletekben (ún. copy, illetve print shopokban)
vagy más vállalkozások által három, vagy ennél több reprográfiára szolgáló készülék ellenérték fejében történő üzemeltetése esetén, illetve csak egy vagy két készülék üzemeltetése esetén, amennyiben az üzlet vagy vállalkozás fő tevékenységi köre a másolás, illetve nyomtatás, az üzemeltetőnek az alábbi díjat kell megfizetnie készülékenként és havonta:

Településtípusonként a készülék másolási/nyomtatási sebességét figyelembe véve:

1-12 másolat/nyomat percenként

13-50 másolat/nyomat percenként

Több mint 50 másolat/nyomat percenként

Budapesten

5680,- Ft

11150,- Ft

13710,- Ft

Városban 30.000 lakos fölött

4790,- Ft

9130,- Ft

11470,- Ft

Városban 30.000 lakos alatt

4110,- Ft

8250,- Ft

10250,- Ft

Egyéb településen 1.000 lakos fölött

3110,- Ft

6230,- Ft

8250,- Ft

Egyéb településen 1.000 lakos alatt

2210,- Ft

5450,- Ft

7460,- Ft

2. Kiskereskedelmi üzletekben
vagy más vállalkozások által egy vagy két reprográfiára szolgáló készülék ellenérték fejében történő üzemeltetése esetén, amennyiben az üzlet vagy vállalkozás fő tevékenységi köre nem a másolás, illetve a nyomtatás, az üzemeltetőnek az alábbi díjat kell megfizetnie készülékenként és havonta:

Településtípusonként a készülék másolási/nyomtatási sebességét figyelembe véve:

1-12 másolat/nyomat percenként

13-50 másolat/nyomat percenként

Több mint 50 másolat/nyomat percenként

Budapesten

4560,- Ft

8250,- Ft

10250,- Ft

Városban 30.000 lakos fölött

3390,- Ft

6230,- Ft

8250,- Ft

Városban 30.000 lakos alatt

2720,- Ft

5570,- Ft

7580,- Ft

Egyéb településen 1.000 lakos fölött

1430,- Ft

3780,- Ft

5570,- Ft

Egyéb településen 1.000 lakos alatt

990,- Ft

3160,- Ft

4560,- Ft

3. Felsőoktatási intézményekben
(beleértve valamennyi szervezeti egységét például intézeteit, részlegeit, könyvtárait és kollégiumait) reprográfiára szolgáló készülék ellenérték fejében történő üzemeltetése esetén, az üzemeltetőnek az alábbi díjat kell megfizetnie készülékenként és havonta:

9130,- Ft

4. Nyilvános könyvtárakban, közoktatási és közművelődési intézményekben
(például közép- és általános iskolákban, ezek diákotthonaiban, művelődési házakban) reprográfiára szolgáló készülék ellenérték fejében történő üzemeltetése esetén, az üzemeltetőnek az alábbi díjat kell megfizetnie készülékenként és havonta:

Budapesten

4110,- Ft

Városban 30.000 lakos fölött

3160,- Ft

Városban 30.000 lakos alatt

2660,- Ft

Egyéb településen 1.000 lakos fölött

1880,- Ft

Egyéb településen 1.000 lakos alatt

1330,- Ft

5. Egyéb intézményekben, illetve a nyilvánosság számára hozzáférhető helyen
(például, vasútállomásokon, repülőtéren, postán, polgármesteri hivatalokban, ügyfélszolgálati irodákban, bíróságokon, teleházakban, internet kávézókban, lottózókban, stb.) reprográfiára szolgáló készülék ellenérték fejében történő üzemeltetése esetén, az üzemeltetőnek az alábbi díjat kell megfizetnie készülékenként és havonta:

Budapesten

3340,- Ft

Városban 30.000 lakos fölött

2660,- Ft

Városban 30.000 lakos alatt

2210,- Ft

Egyéb településen 1.000 lakos fölött

1330,- Ft

Egyéb településen 1.000 lakos alatt

880,- Ft

6. Lapadagoló nélküli nagyformátumú tekercses fénymásoló/nyomtató gépek ellenérték fejében történő üzemeltetése esetén, az adott üzemeltetői kategóriához és településtípushoz tartozó legalacsonyabb díjat kell megfizetni.

III. Fejezet

A díjszabás alkalmazásával kapcsolatos fogalmak és rendelkezések

 1. A reprográfiára szolgáló készülékek (beleértve a színes másolat és nyomat készítésére alkalmas berendezéseket is) másolási és nyomtatási sebességének megállapításánál, az A4-es formátumra, normál papírra, normál üzemmódra és a fekete-fehér (egyszínű) másolatokra, illetve nyomatokra vonatkozó, a gyártó által megadott adatokat kell figyelembe venni.
 2. A reprográfiára szolgáló készülékek gyártói, illetve az ilyen készülékek behozatalára tekintettel vámfizetésre kötelezettek, valamint az ilyen készüléket az országba vámfizetési kötelezettség nélkül behozók az Szjt. 22. § (1) bekezdése alapján, minden naptári hónap 10. napjáig, de legkésőbb az Szjt. 20. § (2) bekezdésében meghatározott fizetési határidőn belül kötelesek tájékoztatni a közös jogkezelő szervezetet
  1. a forgalomba hozott vagy behozott mennyiségről,
  2. a készülék fajtájáról,
  3. és a készülék gyártói kibocsátási, illetve beszerzési áráról.
  A készülék beszerzési árán külföldön gyártott készülék esetében az importőr nevére szóló számlával igazolt beszerzési ár értendő, függetlenül attól, hogy a készülék vámfizetési kötelezettség alá tartozik-e.
 3. A Jogdíjtáblázat I. fejezetének alkalmazása szempontjából gyártónak minősül az is, aki a reprográfiára szolgáló készüléket alkatrészekből állítja össze.
  1. Az I. fejezet 1., 2. és 3. pontjában foglalt 2%-os díj alkalmazásához a gyártót, illetve az importőrt terheli a készülék gyártói kibocsátási, illetve beszerzési árának bizonyítása. Bizonyításra elsősorban, gyártói kibocsátási ár esetén, a gyártó által kibocsátott, beszerzési ár esetén az importőr nevére szóló, az adatlapon bejelentett reprográfiai eszközök tételes azonosítására alkalmas, a készülék típusát és egységárát feltüntető, az adó- és számviteli jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelő számla másolatok alkalmasak.
  2. Az importőr az Szjt. 22. § (1) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatás körében az adatlapon feltünteti a készülék beszerzési árát. A beszerzési ár forintban történő feltüntetéséhez az átszámítás a beszerzés napján érvényes MNB középárfolyam szerint történik.
 4. Az Szjt. 22. § (2) bekezdése értelmében, a reprográfiai díjfizetésre kötelezettek tájékoztatási, adatszolgáltatási és felvilágosítási kötelezettségük – akár részleges – elmulasztása esetén, az egyébként járó díjazáson felül, a közös jogkezelő szervezet többletköltségeinek fedezésére, költségátalányt kötelesek fizetni, melynek összege a fizetendő díj összegével azonos. Amennyiben a jogdíjfizetésre kötelezettek a jogdíj megállapításához szükséges adatszolgáltatási kötelezettségük teljesítését – akár részlegesen – elmulasztják, a Magyar Reprográfiai Szövetség az Szjt. 22. § (2) bekezdésében meghatározott jogkövetkezményeket érvényesítheti.
 5. Amennyiben a jogdíjfizetésre kötelezettek a jogdíj megállapításához szükséges adatszolgáltatási kötelezettségüknek nem tesznek eleget a Magyar Reprográfiai Szövetség a jogdíj alapját a helyszíni adatkérés alkalmával ismertté vált, vagy az egyéb rendelkezésre álló adatok alapján állapítja meg. A Magyar Reprográfiai Szövetség jogosult arra, hogy az Szjt. 22. § (1) bekezdésében meghatározott további adatkérés keretében egy-egy időszakra vonatkozó, a beszerzési árat igazoló számlákat - legalább 10 munkanapos határidőben - az importőrtől bekérjen, illetve a Magyar Reprográfiai Szövetség kivételesen jogosult arra, hogy az importőrrel egyeztetett módon a beszerzési árat igazoló eredeti bizonylatokba betekintsen.
 6. Az Szjt. 21. § (5) bekezdése szerinti mentesség megadásának feltétele:
  1. A gyártó, illetve az importőr eljuttatja a Magyar Reprográfiai Szövetség részére a kivitt reprográfiai eszköz mennyiségét, márkanevét és típusát tartalmazó nyilatkozatot,
  2. az Európai Közösségen kívüli területre irányuló forgalom esetén a vámhatóság által hitelesített behozatali és kiviteli vámokmányt,
  3. az Európai Közösség területére irányuló forgalomban a felek nevét és adószámát és a reprográfiai eszköz márkanevét és típusát tartalmazó számlát és/vagy olyan okiratot, (szállító levelet, fuvarlevelet, átadás-átvételi bizonylatot) amelyből hitelt érdemlően megállapítható, hogy a küldemény címzettje az Európai Közösségen belül lakóhellyel, telephellyel vagy székhellyel rendelkező jogi személy, vagy egyéb szervezet, akinek a részére a Magyarországról az eszközöket elszállították.
  A jogdíj megfizetésére kötelezett gyártó, illetve importőr a jogdíj megfizetését követően az általános elévülési időn belül hivatkozhat a mentességre. A Magyar Reprográfiai Szövetség a fentiekben felsorolt okiratok benyújtását követően abban az esetben írja jóvá a befizetett jogdíj összegét, amennyiben a kivitelt is a jogdíjat befizető személy végzi.
 7. A II. fejezet tekintetében, üzemeltetőnek azt kell tekinteni, akit a reprográfiára szolgáló készülékekkel történő másolás és nyomtatás után bármilyen címen és formában szedett ellenérték megillet. Ellenérték fejében történő másolásnak és nyomtatásnak minősül a pénzérmével vagy kártyával működtethető másoló és nyomtató berendezések üzemeltetése is, valamint a másoláshoz vagy nyomtatáshoz felhasznált papír, vagy más szolgáltatás igénybevétele ellenértékének megfizettetése.
 8. A II. fejezet 1., 2., 4. és 5. pontjaiban meghatározott településtípusok és azok lakosság számának besorolásánál a Központi Statisztikai Hivatal által mindig az utoljára közzétett adatokat kell figyelembe venni.
 9. A Magyar Reprográfiai Szövetség az üzemeltetői körben a jogdíjelszámolás alapját képező adatokat, valamint a másolás módját és mértékét az adatszolgáltatás esetleges hiányosságainak bizonyíthatósága érdekében a helyszínen ellenőrizheti, azokról adatokat, illetve tájékoztatást kérhet.
 10. A felsőoktatási intézmények könyvtáraira a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglalt besorolástól függetlenül a II. fejezet 3. pontja alkalmazandó.
 11. Az üzemeltetők a díjakat negyedéves időszakokra, legkésőbb a tárgynegyedév utolsó hónapjának 15. napjáig kötelesek megfizetni . A díjak annak a hónapnak az elejétől esedékesek, amelyben a reprográfiára szolgáló készülék működtetése megkezdődött. A Magyar Reprográfiai Szövetség a díjak megfizetéséhez jogdíjfizetési értesítőt (jogdíj-bekérőt) a jogdíj megfizetésének napjával számlát küld a díjfizetésre kötelezetteknek.
 12. A reprográfiára szolgáló készülékek üzemeltetői kötelesek a készülékek üzembe állítását, vagy a már bejelentett üzemeltetés megváltoztatását a Magyar Reprográfiai Szövetségnek legkésőbb a változást követő 8 napon belül bejelenteni.
 13. A Magyar Reprográfiai Szövetség az egyenlő bánásmód követelményét betartva a fizetendő jogdíjból kedvezményt adhat annak a jogdíjfizetésre kötelezettnek, aki az adatszolgáltatási kötelezettségének mindig határidőben eleget tesz, és jogdíjtartozása nincs.
 14. A Magyar Reprográfiai Szövetség a jogdíjközlemény megfelelő rendelkezéseiben meghatározott tételes díjfizetés helyett, átalányszerződést is köthet a reprográfiára szolgáló készülékek gyártóival, az ilyen készülékek behozatala után vámfizetésre kötelezett személyekkel, az ilyen készüléket belföldön először forgalomba hozó, illetve az országba behozó személyekkel, és a készüléket ellenérték fejében üzemeltetőkkel, (továbbiakban együtt: díjfizetésre kötelezettek) vagy azok jelentős részét megfelelő mértékben képviselő érdekképviseleti szervekkel. Átalánydíjas szerződés akkor köthető, ha
  1. a díjfizetésre kötelezettnek a Magyar Reprográfiai Szövetséggel szemben 3 hónapnál régebbi jogdíjtartozása nincs, és adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett,
  2. az átalánydíjas szerződés megkötését a reprográfiára szolgáló készülékek elhelyezésének és üzemeltetésének sajátos körülményei, és/vagy a díjfizetésre kötelezettek által fizetendő jogdíj jelentős mértéke, és/vagy a díjfizetésre kötelezettek nagy részének azonos országos vagy regionális érdekképviseleti szervben való önkéntes tagsága és az érdekképviseleti szerv átalánydíjas szerződés kötésére irányuló jogszabály- és alapszabályszerű felhatalmazása ezt lehetővé, és indokolttá teszi, vagy a díjfizetésre kötelezettek azonos kereskedelmi hálózathoz, szolgáltatóhoz / franchise / vagy intézményhez tartoznak és a hálózatot üzemeltető a tagokkal kötött szerződésben átvállalja a reprográfiai díj megfizetését, valamint a díjfizetés alapjául szolgáló adatoknak, illetve azok változásainak bejelentését,
  3. az átalánydíjas szerződések megkötése során a Magyar Reprográfiai Szövetség az átalánydíjas szerződésekkel érintett díjfizetésre kötelezettek között indokolatlan megkülönböztetést nem alkalmazhat, azaz azonos feltételek mellett, azonos kedvezményeket biztosít,
  4. országos érdekképviseleti szervekkel csak akkor köthető átalányszerződés, ha az érdekképviseleti szerv a tagjai (az érintett díjfizetésre kötelezettek) jogdíjfizetéséért megfelelő biztosítékot nyújt, és/vagy a jogdíjfizetési kötelezettséget egészben vagy részben átvállalja.
 15. Az I. fejezet 1-3. és II. fejezet 1-6. pontjaiban meghatározott jogdíj nem tartalmazza az általános forgalmi adót. A megállapított jogdíjat a mindenkor hatályos ÁFA törvény szerinti általános forgalmi adó terheli.

IV. Fejezet

Ezen jogdíjközlemény 2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig érvényes.

RSZ

Magyar Reprográfiai Szövetség

***

A díjszabást a Kjkt. 152. § (1) bekezdése alapján jóváhagyom:

Budapest, 2022. november 18.

 

Dr. Varga Judit . s.k.

igazságügyi miniszter

 

Copyright: MAGYAR REPROGRÁFIAI SZÖVETSÉG   |   Design: fGY Labor