Magyar Reprográfiai Szövetség
honlap tagnévsor szabályzatok beszámoló képviseleti szerződések linkek
emailenglish version

Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztatjuk, hogy az Európai Bíróság C-37/16 sz. ítélete értelmében a többszörözési jog jogosultjainak kompenzációjaként megállapított reprográfiai díjat nem terheli ÁFA , a jogdíjfizetés alapját képező jogviszony ugyanis nem minősül az Áfa tv. hatálya alá tartozó ügyletnek.

A jogbizonytalanság és az értelmezésváltozásból fakadó aránytalan terhek elkerülése érdekében a reprográfiai jogdíj Áfa tv. hatályán kívüliként való megítélését az adóhatóság 2018. január 1-től tekinti irányadónak .

A Magyar Reprográfiai Szövetség a 2018. január 1-ét követően esedékes reprográfiai jogdíjról a jogdíjfizetési értesítőket a 2018. évi Díjszabásnak megfelelő, de ÁFA mentes díjjal bocsátja ki. A befizetéseket követően az eddigiekhez hasonlóan a számviteli törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő bizonylatot küld.

A reprográfiai jogdíjfizetési kötelezettség továbbra is akkor minősül teljesítettnek, amikor a közös jogkezelő szervezet a jogdíjat átveszi, illetve amikor azt nála jóváírják.

Abban az esetben, amikor korábbi jogdíjfizetési kötelezettség akár önkéntesen, akár peres, vagy végrehajtási eljárás során, de 2018. január 1-ét követően válik teljesítetté, az RSZ a befizetett jogdíjról Áfa mentes bizonylatot küld, és a befizetett Áfa összegét egyidejűleg visszautalja , illetve azoknál az ügyfeleknél, ahol további tartozás is fennáll, azt e tartozás összegébe beszámítja.

A reprográfiai és üres hordozó jogdíjak általános forgalmi adózásbeli megítélésének részleteiről a NAV közleményt adott ki, mely az alábbi linken elérhető:

https://www.nav.gov.hu/nav/ado/afa080101_hatalyos/jogdijak.html

 

Copyright: MAGYAR REPROGRÁFIAI SZÖVETSÉG   |   Design: fGY Labor